Raport de sfarsit de an 2014 a proiectului Retea de Servicii de Recuperare complexa pentru copii si tineri cu handicap din mediul rural

La finalul anului 2014 proiectul Retea de Servicii de Recuperare complexa pentru copii si tineri cu handicap din mediul rural este in plina implementare:

Astfel:

• 85 de copii si tinerii cu dizabilitati din mediul rural sunt selectati si sunt beneficiari de servicii de recuperare complexa;
• 82 de familii sunt selectate si primesc suport si acompaniere in cadrul proiectului;
• 108 copii cu varsta intre 0-6 ani si 41 de copii si tineri cu varsta de peste 6 ani (la cererea parintilor) au fost evaluati in cadrul primei campanii de testare profilactica
• 20 de speacialisti au participat la prima intalnire de schimb de bune practici;
• 1 baza de date cu specialisti din domeniu in lucru
• 60 de familii au fost informate si consiliate in cadrul Centrului de Resurse Medias;
• 1380 de persoane au fost informate privind factorii de risc cauzatorii de handicap la copii
• O echipa de coordonare este completa si membrii acestuia sunt instruiti cu privire la modul de implementare al proiectului cat si din punct de vedere al activitatilor specifice ale proiectului,
• Au fost selectate un nr. de 15 comunitati/comune (judetul Mures - Mica, Adamus, Bagaciu, Bahnea, Ganesti, judetul Alba – Bucerdea Granoasa, Craciunel, Cenade, Valea Lunga, Jidvei; Sibiu - Mosna, Dorlos, Axente Sever si Tarnava) unde vor fi furnizate servicii de recuperare complexa pentru copii si tineri cu handicap si servicii de acompaniere si suport pentru familie
• s-au achizitionat servicii, materiale si bunuri care sa asigure buna functionare a proiectului
• au fost infiintate echipele mobile, sunt angajati si instruiti toti specialisti din proiect (15 persoane), sunt amenajate si autorizate spatiile unde functioneaza aceste echipe
• in luna septembrie - octombrie s-a derulat la nivelul a 8 comunitati rurale (comune) campania de testare profilactica pentru copii cu varste intre 0-6 ani, fapt care a mobilizat intr-un mod explemplar resursele comune atat ale membrilor echipei de proiect cat si a APL–urilor, precum si altor institutii de interes public de la nivel rural: scoli, gradinite, cabinete medicale.
• la nivelul proiectului incepand cu luna iunie 2014, este functional Centrul de Resurse pentru Specialisti cu sediul la Medias deservit de catre 2 voluntari
• este functional un portal dedicat specialistilor si tuturor persoanelor interesate de informatii din domeniu.
• S-a organizat prima intalnire din cadrul intalnirilor cu specilialisti – privind schimbul de bune practici.
• Odata cu luna octombrie a debutat activitatea de furnizare de servicii de recuperare complexa si activitatea de suport si acompaniere pentru familie - activitatii ce se vor desfasura pe parcursul a 18 luni pana la finalizarea finantarii.
• Inca de inceputul proiectului managementul si coordonarea tuturor componentelor s-a derulat in cadrul activitatii de evaluare si monitorizare a proiectului avand loc un nr. de 16 intalniri de monitorizare si planificare, activitate in stransa legatura cu mediatizarea si promovarea proiectului prin: evenimente, distriburie de publicatii cu caracter informativ aparitii in presa scrisa, audio-video si online.
• In luna noiembrie s-a derulat prima campnaie de informare privind factorii de risc cauzatori de handicap la copii
• In luna decembrie 85 de copii au primit cadouri de la Mos Craciun cu ajutorul si sprijinul partenerilor din Germania – Humanitare WINDESHEIM

Rezultate principale obtinute:

• 1 echipa de proiect capabila de implementarea proiectului;
• 3 spatii amenajate si dotate pentru derularea activitatii;
• 3 echipe de recuperare la domiciliu functionale; -Blaj (judetul Alba); Tarnaveni (judetul Mures); Medias (judetul Sibiu)
• 1 Centru de Resurse pentru specialisti infiintat;
• 1 portal functional www.caritas-mobilitate.ro
• 1 sectiune pe website-ul organizatiei destinata proiectului http://www.caritas-blaj.ro/?retea-de-servicii-mobile-de-recuperare-complexa-pentru-copii-si-tineri-cu-dizabilitati-din-mediul-rural,166
• 1 campanie de testare profilactica finalizata
• 1 campanie de informare cu privire la factorii de risc generatori de handicap derulata
• 1 raport de evaluare intermediara a proiectului elaborat • 1000 de pliante despre proiect-elaborate si tiparite / 400 distribuite
• 300 de afise de proiect elaborate si tiparite/ 100 distribuite
• 3000 de fluturasi campanie informare elaborati si tipariti /2500 distribuiti
• 1200 pliante campanie elaborate si tiparite/ 1000 distribuite
• 150 afise campanie elaborate si tiparite/ 130 distribuite

Personal:

• Proiectul este deservit de un nr. de 15 specilisti (3 asistenti sociali, 3 kinetoterapeuti, 3 logopezi, 3 asistenti medicali, 3 psihologici) care lucreaza in cadrul celor 3 echipe de mobile de recupare la domiciliu
• managementul proiectului este asigurat de: manager proiect, asistent manager, contabil, medic pediatru, expert transnational

Servicii furnizate Servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati

• Testare iniţiala
• Evaluare complexă socio-psiho-medicală
• Servicii de recuperare si reabilitare care includ:
- Kinetoterapie şi masaj
- Terapia limbajului- logopedie
- Ludoterapie
- Terapie psihomotrica si de abilitate manuală
- Terapie prin arte combinate
- Terapie de stimulare senzorială
- Consiliere psihologica si psihoterapie
- Acţiuni de organizare şi formare a autonomiei personale (ADL)
• Monitorizare de parcurs şi reevaluare periodică

Servicii pentru familie

• identificarea nevoilor familiei
• Informare şi consiliere socială
• servicii de suport – sprijin material şi/sau financiar în funcţie de nevoi şi disponibilitate
• servicii de acompaniere
• servicii de mediere sociala între familie şi diverse instituţii publice şi private
• servicii de informare şi consiliere pentru sănătate
• servicii de prevenţie şi educaţie în domeniul sănătaţii umane, pentru un stil de viaţă sănătos
• servicii de kinetoprofilaxie
• consiliere psihologică/psihoterapie individuală sau de grup pentru membrii familiei
• educaţie parentală
• Consiliere şi suport în vederea integrării/reintegrării familiei în comunitatea locala şi lărgirea reţelei sociale
 

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org. Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului. Parteneri: www.eeagrants.org | www.fondong.fdsc.ro | www.caritas-blaj.ro

Logo Funds