Caritas Blaj a lansat Proiectul "Rețea de servicii mobile de recuperare complexă pentru copii și tineri cu dizabilități din mediul rural"

Articolul poate fi citit in format pdf si aici

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, în parteneriat cu Caritas Norvegia a avut lansarea proiectului "Rețea de servicii mobile de recuperare complexă pentru copii și tineri cu dizabilități din mediul rural", marţi, 3 iunie, ora 11, în Blaj, la Centrul Protopopial Greco-Catolic, din Piața 1848, Nr. 5.

Finanțarea proiectului este asigurată prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România cu o sumă nerambursabilă în valoare de 181,735.13 EUR.

Derularea proiectului va dura 24 de luni, începând cu luna aprilie 2014.

Obiectivul proiectului vizează creșterea accesului la servicii de recuperare integrată, medicală și psiho-socială a copiilor cu dizabilități din mediul rural în județele Alba, Mureș și Sibiu.

Activitățile proiectului constau în:
Selecția și completarea echipei de proiect; selecția comunităților rurale; instruirea echipei de proiect; achiziționarea și dotarea cu echipamente; înființarea echipelor de intervenție mobilă cu sediul in oraşele Blaj ,Târnaveni si Mediaş, selecția specialiștilor; organizarea și derularea campaniilor de evaluare și testare profilactică la nivelul comunităților rurale; acreditarea serviciilor nou înființate -„Echipa mobilă de intervenție la domiciliu pentru copii și tineri cu handicap din mediul rural”; furnizarea serviciilor de recuperare complexă; furnizarea serviciilor de suport și acompaniere pentru familie; înființarea Centrului Resursă pentru specialiștii în domeniul protecției copilului cu handicap din sectorul public și privat/neguvernamental; organizarea a două sesiuni de întâlniri și schimb de bune practici; organizarea unui târg de promovare a serviciilor și modelelor de bună practică; organizarea și dezvoltarea permanentă a unei comunități online – portalul pentru specialiști; înființarea și funcționarea comitetului consultativ al beneficiarilor; organizarea și derularea campaniilor de informare cu privire la factorii de risc și problemele cauzatoare de handicap la copii; crearea și funcționalizarea unor parteneriate intersectoriale; schimb de experiență de bune practici în Norvegia; evaluarea și monitorizarea proiectului; mediatizarea și promovarea proiectului.

Grupul țintă îl reprezintă copiii și tinerii cu handicap din mediul rural aflați în familie precum și familiile acestora.

Beneficiarii direcți sunt:
• minim 150 de copii și tineri cu deficiențe fizice, mentale sau asociate, din mediul rural aflați în familie, din județele Alba, Mureș și Sibiu;
• minim 150 de familii sau aparținători ai copiilor și tinerilor cu handicap - din zonele rurale ale județelor Alba, Mureș și Sibiu, vor primi suport și asistență din partea specialiștilor, vor fi consiliați, informați și sprijiniți;
• peste 3000 de membri din comunitățile rurale unde se implementează proiectul vor fi informați în cadrul campaniilor de informare;
• minim 60 de specialiști din sectorul public și privat care lucrează în domeniul protecției copilului cu handicap din județele Alba, Mureș și Sibiu.

Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului menționăm:
- susținerea directă și explicită a dezvoltării pieței serviciilor sociale specializate în mediul rural;
- asigurarea accesului la servicii integrate pentru grupul țintă si beneficiarii direcți, 150 de copii și familiile lor, 60 de specialiști cu competențe îmbunătățite și 3000 de cetățeni din mediul rural mai bine informați.

La conferința de lansare au participat, alături de echipa de proiect, membrii ai Asociației Caritas Blaj, reprezentanți din partea autorităților locale și județene (DJASPC Alba și Sibiu, AJPIS Mureș, Inspectoratul Scolar Judetean Alba).

Pr. Nicolae Anușcă, director general Caritas Blaj:
„Ca la fiecare proiect pe care il derulăm există, pe lângă motivația instituțională și chiar materială, și motivația spirituală, în ceea ce privește implicarea noastră. Persoanele cu dizabilități sunt persoane care se află într-o relație specială, preferențială, cu Iisus Hristos, așa cum ne învață Biserica. Aceste persoane au nevoie de sprijinul nostru, ele trăiesc acum într-o cultură a excluderii, iar noi ne propunem să dezvoltăm ideea întâlnirii, cultura relaționării, pentru că suntem tentați să nu comunicăm cu persoanele de acest gen. Copiii și tinerii cu dizabilități îsi trăiesc viața într -un mod discret, în suferință, iar ceea ce ne propunem este să sprijinim și familiile acestor copii, să promovăm solidaritatea în familie, să îi facem să comunice cu ceilalți, sa se integreze în societate.”

Ancuța Sălcudean, manager Proiect:
„Noi ne dorim o apropiere cât mai puternică față de persoanele cu handicap și ne bucurăm că am obținut acest proiect, pentru că venim pe o piață de servicii care lipsește. De foarte multe ori, parinții sau membri familiilor persoanelor cu dizabilități din mediul rural s-au plâns că nu există servicii de consilere și recuperare și ne bucurăm că acum o parte din probleme se vor rezolva prin acest proiect. Intenționăm să dezvoltăm acest proiect pe o perioadă cât mai lungă de timp, dincolo de perioada celor 24 de luni cât este acum, astfel incât persoanele cu dizabilități să poată să se integreze în societate și să ducă o viață cât mai normală.”

Persoana de contact:
Ancuța Sălcudean
Manager Proiect


Informaţii de contact:
Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj,
Str. Republicii, Nr. 8
Tel. 0258/712228; e-mail: secretariat@caritas-blaj.ro
 

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org. Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului. Parteneri: www.eeagrants.org | www.fondong.fdsc.ro | www.caritas-blaj.ro

Logo Funds