Art. 20 Locuinţă Drepturile persoanelor cu handicap

CAPITOLUL II

Drepturile persoanelor cu handicap

SECŢIUNEA a 3-a

Locuinţă

Art. 20

(1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.

(2) Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:

a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;

b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.

(3) Beneficiază de prevederile alin. (2) şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.

(4) Beneficiază de prevederile alin. (2) lit. b) şi adultul cu handicap accentuat.

Legea 448 2006 actualizată prin:

Legea 359/2009 - pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 20 noiembrie 2009, Monitorul Oficial 799/2009;

Detalii: http://legeaz.net/legea-448-2006/art-20-locuinta-drepturile-persoanelor-cu-handicap
 

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org. Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului. Parteneri: www.eeagrants.org | www.fondong.fdsc.ro | www.caritas-blaj.ro

Logo Funds